Ngày hội đến trường của bé, chúc các bé chăm ngoan, mạnh khỏe